Argumenty  |   Otázky  |   Komentáře  |   Odkazy  |   E-mail


Prohlášení
žen ženských a genderově sensitivních neziskových organizací

My, níže podepsané a podepsaní vyjadřujeme tímto prohlášením své:

 • NE umístění amerických protiraketových základen na území České republiky bez široké celospolečenské diskuse
 • NE militarizaci ve jménu zvýšení bezpečnosti
 • ANO požadavku vyhlášení referenda k této otázce!

  V současné době proběhla na třech místech v ČR inspekce amerických odborníků za účelem možného umístění americké protiraketové základny. Pozvali je – bez projevené vůle obyvatelstva a po téměř dvouletých „tajných“ vyjednáváních – někteří naši zvolení političtí zástupci. Toto čistě politické rozhodnutí se naši představitelé snaží prezentovat jako otázku národní bezpečnosti, o které podle nich nemůže rozhodovat veřejnost.

  Skutečná diskuze o vhodnosti či dokonce nutnosti umístění amerických strategických zbraní na našem území byla a je vedena pouze v politických kruzích, bez účasti nezávislé odborné, ale i laické veřejnosti. Přizvaní „vojenští odborníci“, kterými je politická argumentace zaštiťována, nehodlají odpovídat na základní otázky spojené s přítomností cizí armády na našem území, ani podrobněji rozebírat fungování protiraketové obrany. Bohužel většina českých médií přebírá argumenty politiků, které vesměs zřízení základny podporují, aniž by dávala prostor argumentům protistrany – včetně vojenských odborníků (dokonce i z NATO), které umístění americké základny v ČR nedoporučují.

  Referendum – tedy legitimní veřejný hlas – k otázce umístění cizích raket na území ČR je odmítáno nejen z důvodů „odbornosti“, ale i příliš krátkých termínů, neboť k podání pravděpodobného požadavku vlády USA vůči vládě ČR má dojít již na počátku podzimu – před zasedáním amerického Kongresu, který má, v rámci obrany USA, schvalovat umístění raketové základny v Evropě.

  Jsme přesvědčeny/-i o tom, že:
  1. Zájmy Spojených států amerických se nemusí v každém případě krýt se zájmy České republiky, která leží uprostřed Evropy. Raketový deštník byl a je konstruován výhradně za účelem obrany USA - se zeměmi Evropské unie a dalšími zeměmi Evropy, nemá nic společného. Případná dohoda o umístění základen je jen otázkou bilaterální smlouvy mezi USA a ČR a nevyplývá – jak je prezentováno v médiích - ze závazků, které má Česká republika vůči NATO.

  2. Česká republika není v současné ani dohledné době ohrožována žádným nepřítelem, obranný deštník proti napadení USA sestávající z protiraketových nebo dokonce raketových základen (každou protiraketovou základnu je možno přestavět na základnu raketovou), je namířen proti údajnému nepříteli tak, aby nepoškodil přímo obyvatelstvo USA. ČR jím chráněna není a nebude – naopak: civilní obyvatelstvo země, která dá své území americkým stratégům k dispozici, se může stát cílem pro teroristické akce. Deštník chránící obyvatele USA může zabíjet v ČR!

  3. Česká republika by neměla na územích, na kterých by americké základny byly umístěny, žádné pravomoci. Provoz základny by byl mimo kontrolu českých orgánů, bez možnosti ovlivnit kdy budou jaké zbraně použity. Zkušenosti z Německa, Itálie a v poslední době z Iráku a Afghánistánu však ukazují, že američtí vojáci mohou být souzeni pouze americkou justicí a případné zločiny jimi páchané jsou pod ochranou amerických zákonů téměř nepostižitelné. Případné oběti se pak nemohou dovolat spravedlnosti.

  4. Zdá se také, že mnohým současným českým politikům selhává paměť. Armády zemí Varšavské smlouvy opustily naši zemi ani ne před dvaceti lety. Stejná místa by měla teď obsadit armáda USA se svou agresivní válečně zaměřenou politikou řešení konfliktů?

  5. Česká republika nezíská umístěním raketových základen naprosto žádné výhody. Speciálně argumentace nových pracovních míst je nemístná. Američtí vojenští specialisté si vždy a všude ve světě s sebou vozí kromě požadovaného zařízení veškerý personál a materiál, lžičkou od kávy počínaje přes zařízení mateřské školky v novém satelitním městečku a houskou od zaručeně newyorského pekaře konče.

  Jako zástupkyně ženských a genderově citlivých neziskových organizací upozorňujeme na to, že v projednávání takto důležité bezpečnostní otázky jsou zcela opomíjeny:

 • Principy gender mainstreamingu, dle kterého musí být všechna politická rozhodnutí nahlížena z hlediska obou rodů. Troufáme si tvrdit, že tento příklad je důkazem přetrvávající militarizace společnosti a projevem mužské hegemonie, která jde přímo proti základním ženským hodnotám a kvalitám: životodárnosti a mírotvornosti. Dokud nebudou ženy součástí obranných a bezpečnostních aktivit na nejvyšších úrovních, tyto aktivity budou nevyvážené a nepovedou k tomu, k čemu vést mají – tedy k demilitarizaci, konci válečných konfliktů a zajištění bezpečí občanek a občanů planety v synchronním respektování základních práv a svobod.
 • Kriminalita, kterou v souvislosti s americkými základnami pozoruje a popisuje OSN a která se bezprostředně dotýká místního ženského obyvatelstva: znásilňování, sexuální obtěžování, prostituce a další zločiny.

  Požadujeme proto, aby rozhodnutí o umístění základen na území České republiky bylo považováno za natolik závažné, strategické a závazné do budoucna, že v rámci jeho projednávání není možné obejít veřejnost jako takovou a zejména mírotvornou veřejnost ženskou.
  Volená reprezentace - která problém základen před posledními volbami zřejmě vědomě (až na čestné výjimky) vůbec neotevřela, tudíž nemá k podobnému kroku mandát občanek a občanů - o něm nemůže rozhodovat sama.
  Požadujeme urychlené vyhlášení referenda k této otázce.

  K „Prohlášení“ a jeho požadavkům se připojují:
  Saša Lienau, proFem o.p.s.
  Klára Koudelová, proFem o.p.s.
  Hana Kafková, proFem o.p.s.
  Ivana Spoustová, proFem o.p.s.
  Andrea Cerqueirová, GITA
  Kateřina Jonášová, GITA
  Lenka Bennerová
  Kateřina Beňová
  Kristina Gotteltová
  Markéta Kadlecová
  Zdenka Ulmannová, Rovnost šancí
  Jana Bystřická, Levicové kluby žen
  Dana Radová, Žába na prameni
  Dr. Alena Wagnerová, publicistka a spisovatelka, Saarbrücken – Praha
  Alena Herlesová
  Vladimíra Levá, předsedkyně Českého mírového fóra
  Jana Hradilková, Berkat o.s.
  Pavla Frydlova, o.p.s. Gender Studies
  Linda Sokacova, o.p.s. Gender Studies
  Alexandra Jachanova Dolezelova, o.p.s. Gender Studies
  Marketa Krausova, o.p.s. Gender Studies
  Lucie Tumova, o.p.s. Gender Studies
  Alice Retkova, o.p.s. Gender Studies
  Alena Králíková, o.p.s. Gender Studies