Argumenty  |   Otázky  |   Komentáře  |   Odkazy  |   Libanon  |   E-mail


Otázky
nad kterými stojí za se zamyslet a požadovat odpovědi

  • Proč příznivci US základny neustále hovoří o NATO, když se Aliance od vyjednávání mezi USA a ČR distancuje?
  • Jaké nebezpečí pro nás představuje Írán a Severní Korea? Jak reálná je možnost, že nás napadnou, když tu nebude US základna? Na kolik se zvýší pravděpodobnost teroristického útoku, když tu základna bude?
  • Nakolik je snaha Íránu a Severní Koreje mít vlastní jaderné zbraně vedena úmyslem je skutečně použít? Nemohla by to spíš být snaha vyrovnat síly a snížit vojenskou i mocenskou převahu USA nad zbytkem světa?
  • Jak funguje protiraketová obrana? Co se stane se "sestřelenou" raketou, kam dopadnou její zbytky, co se stane s jadernou hlavicí (pokud se jedná o jadernou střelu)?

  • Jak nás americká armáda uchrání před případnými teroristickými útoky na jejich základnu v ČR a její okolí?

  • Nakolik jsou zájmy USA opravdu shodné se zájmy obyvatelstva ČR?

  • Zruší USA naši vízovou povinnost, pokud tu základna bude?

  • Kdo bude rozhodovat o vojenských operacích, dohlížet na americké vojáky mimo základnu, kdo bude soudit jejich přestupky a trestné činy?