Argumenty  |   Otázky  |   Komentáře  |   Odkazy  |   E-mail


Komentáře
Komentář k článku “Proč americká základna”J. Spurného a J. Soboty
uveřejněného v týdeníku Respekt č. 27 ze dne 3. července 2006
Proč americká základna

Autoři hledají odpovědi na tuto otázku vskutku pilně. Jejich ironická poznámka na adresu poslance Strany zelených, že ho nechává ledově klidným fakt, že nebude možné podat veřejnosti relevantní a komplexní informace o zbudování základny do data referenda, ve mě vyvolává dojem, že kdykoli si to vláda načasuje tak dobře, že nestihne před uspořádáním referenda zveřejnit dostatek informací, aby se mohli občanky a občané kompetentně rozhodnout, může klidně učinit rozhodnutí sama. Škoda, že zapomněli úvést, že vysvětlením tohoto časového presu muže být také snaha politiků, a to nejen našich, rozhodnout o nás bez nás. Mám za to, že tak závažná rozhodnutí se nemají podřizovat časovému limitu, ale případně se má lhůta přizpůsobit času potřebnému pro diskuze a rozhodování, na který má česká veřejnost bezpochyby právo.

Velmi mě zarazilo upozornění,že musíme zvážit, jaké riziko představuje odmítnutí. Jaké? Představuje pro nás riziko to, že kriticky vyhodnotíme, že určitý zájem spojence je v rozporu se zájmem naším? Pokud ano, pak se spíš nabízí otázka, zda bychom neměli přehodnotit celou koncepci takového spojenectví.

Argument pana Bartušky, kterého autoři ve svém článku citují, že se musíme rozhodnout, jestli se v naší obranné alianci budeme chovat jako černí pasažéři – pokud to správně chápu myslí tím NATO – považuji za poněkud záhadný. Chce tím snad naznačit, že NATO rovná se USA? Z této představy mi tedy doslova běhá mráz po zádech. Nebo jsem špatně pochopila celou situaci já a celou dobu tady hovoříme o základně NATO nikoli o základně Spojených států?

V tomtéž odstavci hovoří jmenovaný také o tom, že Američané jsou hlavní zárukou bezpečnosti. Nezbývá mi než se zeptat: čí bezpečnosti, jaké bezpečnosti? Pokud mi paměť dobře slouží, USA zejména v posledních dvou desetiletích mezinárodní bezpečnosti příliš neprospěly. Naopak! Od základu otřásly autoritou OSN a mezinárodního práva, jejichž cílem je udržování mírové spolupráce a bezpečnosti ve světě. V této souvislosti se samozřejmě nabízí otázka, o jaké bezpečnosti zde hovoříme? O bezpečnosti, kterou nám má přinést závod ve zbrojení s našimi tzv. nepřáteli?

Adriana Rambousková 4.7.2006