Argumenty  |   Otázky  |   Komentáře  |   Odkazy  |   Libanon  |   E-mail


Argumenty

Argumenty PROTI:
Co na to Rusko?
Ve světle událostí v Libanonu a z toho plynoucí "vyhlídku" na válku se Sýrií se nabízí otázka proč je třeba budovet US základnu právě v Polsku či u nás. I kdybychom snad přispustili možnost, že Írán či Korea zaútočí jadernými zbraněmi (což je velmi nepravděpodobné) - nakolik je pravděpodobné, že by "útočící" rakety letěly po trase, na které by mohly být sestřeleny základnou umístěnou u nás? Není tím pravým důvodem budování základen zastrašení Ruska? Rusko je totiž spojencem Sýrie a pokud se USA bude držet svých plánů na válku se Sýrií, potřebují Rusko držet v "šachu". Vzhledem k tomu, že Česká republika nebude mít sebemenší pravomoc ovlivnit dění na základně, může se klidně stát, že z "protiraketové obrany" vznikne raketová útočná linie. USA záměrně desinformovaly o Íráku i Afgánistánu, nevidím žádný důvod, proč jim teď věřit - mohli bychom za to zaplatit svými životy.

Mystifikace nejvlivnějších médií ukazují na slabé stránky celého projektu
Už samotná mediální blamáž, kterou je možná výstavba americké základny na našem území opředena, ukazuje na něco nekalého. Pokud jsou argumenty pro zbudování základny tak neotřesitelné, proč se média i politici tak vehementně brání uvádění argumentů proti a polemice s nimi? Možná právě proto, že jsou velmi silné. A tak tu místo demokratické diskuze máme propagandistickou frašku jako vystřiženou třeba z Rudého práva.

Bezpečí tkví v míru
Generální tajemník Kofi Annan uvádí: “od doby, kdy byla OSN založena, vždy se snažila vyhýbat se válce a dávat přednost řešení na základě systému kolektivní bezpečnosti. Jde o výlučné oprávnění OSN ... ...nyní někteří tvrdí, že vzhledem k situaci, kdy útok zbraněmi hromadného ničení může být zahájen každým okamžikem, bez varování... ...mají právo a povinnost použít sílu preventivně dokonce na území jiných států... ...tato logika představuje zásadní protiklad principům světového míru a stability. Bojím se, že pokud bude takováto nová zásada přijata, může se stát precedentem, který by vyústil v rozšíření jednostranného a bezprávného použití síly...” USA jsou zemí, která bezprecendentně porušila všechny tyto zásady, jednostranně, bezprávně a opakovaně použila sílu proti suiverénním státům. Americká protiraketová základna je výrazem paranoi a agrese. Vláda spojených států využívá všech prostředků k šíření strachu, úzkosti a nenávisti. Tato strategie si však již nevyplácí, to se ukázalo například 11. září 2001. (Jak uvádí mimojiné Global Trends 2015 - zpráva bezpečnostních informačních služeb o možných rizicích pro Spojené státy a jejich zájmy z prosince roku 2000, která pojednává o neudržitelnosti vojenskopolitické strategie USA.) Na tuto nebezpečnou hru Spojených států jsme již přistoupili. To co bychom teď měli udělat je toto rozhodnutí přehodnotit a ne zvýšit tato rizika vybudováním americké základny na našem území.

Ohrožení bezpečnosti státu
- paradoxně právě přítomnost US základny z nás udělá cíl nejen pro "jaderné útočníky", ale i pro teroristy. Bude-li někdo chtít spáchat teroristický útok na USA, napadne dostupnější základny v menších státech. Jaderná velmoc by při útoku na USA nejprve zlikvidovala jejich obrannou linii - tedy i nás a teprve potom by mohla útočit na USA. Protiraketová základna nemá chránit nás, ale USA!

Ohrožení bezpečnosti lidí - USA nepřistoupilo na dohodu o vydávání svých občanů-pachatelů trestných činů do rukou cizích soudů. Spáchá-li americký voják zločin na cizím území, není za něj souzen příslušným státem, ale americkou justicí, která bývá nadmíru shovívavá. To samozřejmě vede k tomu, že US vojáci často lehkovážně ohrožují bezpečnost i životy civilního obyvatelstva a znásilňovaní žen z hostitelské země je až příliš častým jevem.

Argumenty PRO:

Jsme v NATO - se základnou musíme souhlasit. - Posledním hitem mediální kampaně je tvrzení, že je-li ČR v NATO, musí se aktivně zapojit do obrany a to nejlépe umístěním US základny na svém území.
!?! Opravdu ČR nijak nepřispívá do rozpočtu NATO? Neposílá své vojáky (protichemická jednotka, polní nemocnice) do vojenských akcí NATO? Opravdu je umístění US základny tím jediným prostředkem, jak se do obrany zapojit? A hlavně jedná se o základnu NATO nebo USA? Bude o jejím provozu rozhodovat NATO nebo USA? Není tedy argument "Jsme v NATO - musíme tu mít US základnu" trochu míchání jablek s hruškami? V mnoha členských státech NATO americkou vojenskou základnu nemají - a dobře vědí, proč ji tam nechtějí.

USA jsou základním kamenem NATO - USA nesou největší náklady na provoz NATO a to jak finančně, tak velikostí armády. Podle smlouvy, budeme-li napadeni cizím státem, armády NATO nám přispěchají napomoc (pokud se nebude opakovat Mnichov či Jalta, kde nás naši "přátelé" obětovali v zájmu vyššího dobra).
!?!Nutno však podotknout, že se NATO nechalo Spojenými státy zatáhnout do konfliktu v Jugoslávii, ačkoliv tím porušilo svá vlastní pravidla o zasahování pouze na území svých členských států v případě jejich napadení vnějším agresorem. Tato situace se zopakovala v Afgánistánu a Iráku... Skoro by se zdálo, že USA vyprovokují konflikt a pak chtějí, aby je NATO podpořilo. USA (zatím) není NATO.

Obrana naší země - Česká média se předhánějí v dramatickém vykreslování nebezpečí, které nám hrozí od Íránu a Severní Koreje.
!?! Opravdu zbrojí Írán a Severní Korea proto, aby nás (či jiný stát) napadly? Není tím pravým účelem jejich zbrojení spíš strach z USA a snaha se bránit případným útokům? ČR nikoho neohrožuje a těžko uvěřit tomu, že bychom byli napadeni. Těžko uvěřit i tomu, že by ve vedení jakkoli fanatického státu byli tak hloupí lidé, kteří by mysleli, že jaderné zbraně mohou použít, aniž by za to nesli následky (s vyjímkou USA a jejich dvou jaderných útoků na Japonsko). Vypadá to spíš, že se tu rozpoutala druhá studená válka, jejíž hlavním úkolem je podpořit další zbrojení.

Zvýšení zaměstnanosti - Americká základna bude potřebovat obsužný personál a zde se nabízí příležitost zvýšit zaměstnanost v regionu.
!?! Nakolik se v jiných zemích podílejí místní firmy a lidé na chodu americké základny? Bezpečnostní prověrky jsou natolik přísné, že se tam neamerický občan jen těžko dostane. US základna je "stát ve státě" kam se z USA dovážejí i veškeré spotřební výrobky, takže ani okolní obchody na blízkosti základny nevydělají.

Příliv peněz - USA by si základnu v ČR pronajímalo.
!?! Ale jaká bude konečná cena? USA si totiž bude vybírat (!) mezi ČR, Maďarskem a Polskem, takže svou základnu umístí v zemi, která nabídne výhodnější podmínky - včetně nižšího nájmu. Tato představa zisku je patrně ten pravý důvod, proč zástupci ČR s USA jednají - otázkou je za kolik peněz se "zaprodáme" a kam ty peníze půjdou.

Zrušení vízové povinnosti - spekuluje se o tom, že by snad po umístění základny u nás mohlo dojít ke zrušení vízové povinnosti.
!?!Polsko bylo pro USA velkou podporou ve válce v Íráku, přesto jim USA vízovou povinnost nezrušily. My za vízum platíme před jeho schválením a při zamítnutí víza se peníze nevracejí - není to trochu divný postup vůči "přátelské" zemi?

USA brání lidská práva a přináší svobodu a demokracii.
!?! Paradoxně jsou to právě USA, které jak ve své zemi, tak v těch ostatních ("zachráněných" či spíše okupovaných), lidská práva porušují a více než demokracii přejí korupci a zastrašování. USA, kromě jiných mezinárodních smluv nepodepsaly ani "Úmluvu o právech dítěte", která zakazuje popravovat děti mladší 18ti let nebo je verbovat do armády - USA oba tyto zločiny na dětech páchají. USA "exportovaly" demokracii a lidská práva i pomocí jednotek Contras, které v 80. letech útočily na nikaragujský marxistický režim, vraždily civilní obyvatelstvo a ničily civilní infrastrukturu- tím si USA vysloužily rozsudek za mezinárodní terorismus, vynesený 27. června 1986 Mezinárodním soudním dvorem. Souhlasem s umístěním US základny podpoříme manipulativní politiku USA.

Bez základny bude ohrožena bezpečnost Evropy - Nepovolíme-li základnu u nás, ohrozíme tím bezpečnost celé Evropy.
!?! Jak by to bylo možné? V Polsku je situace pro US základnu mnohem příznivější (po důkladné mediální "masáži") je tedy velmi pravděpodobné, že pokud nebude základna u nás, bude v Polsku případně Maďarsku. Naše NE základně tedy bezpečnost Evropy žádným způsobem neohrozí.